TrendsActive is offering research internship

TrendsActive is a trend consultancy based in Utrecht, the Netherlands.
We activate high-end trend insights to enable brands to stay relevant and ready for the future. We work with so-called sociocultural trends. These trends describe the changing behaviour of people. Our trends are rooted in human sciences like sociology, psychology and anthropology. They are a completely different type of trends than the most commonly used product and market trends. These describe WHAT is changing today. Sociocultural trends explain WHY needs and wants of people are changing.

The internship
We continuously update our trend research in order to be able to advice our clients in the best possible way. Therefore we are looking for an intern who helps us to find, process and interpret new research from the human sciences. Besides, we would like you, the intern, to help us find inspiration from the field of marketing and communication. You will end up in a team of experts from different disciplines. For most of the time you’ll be working together with our trend researcher and trend consultant. They’ll introduce you to our way of working and will guide you during the internship.

Who are we looking for?
• You’re a student of an academic social study (e.g., psychology, sociology), or you’re a student at an applied university in the field of marketing, communication or human science. 
• You’re highly interested in innovation, brands and human behaviour. 
• You’re flexible – you are able to work with different colleagues and have no problems with switching between tasks.
• You’re a structured worker and a good communicator. You are able to collect and organise information and inspire and inform your new colleagues by sharing your findings. 
• A student who is available for three or four days a week, for a period of five months.
• Who masters both the Dutch and English language. Mastery of the German language is a plus.

What we offer you
At TrendsActive we offer an intern the following:
• Working in a team of ambitious colleagues who are willing to share their knowledge and experience. 
• A beautiful office at the centre of Utrecht.
• A competitive compensation for your work. 

Interested? Send your motivation letter and resume to hilde@trendsactive.com,
before December 1st. If you have any questions, please e-mail Hilde Roothart.

 


 

TrendsActive is een trendadviesbureau gevestigd in Utrecht.
We passen high-end trendinzichten toe om merken in staat te stellen relevant en voorbereid voor de toekomst te blijven. We werken met zogenaamde sociaal-culturele trends. Deze trends beschrijven het veranderende gedrag van mensen. Onze trends zijn geworteld in sociale wetenschappen zoals sociologie, psychologie en antropologie. Dat zijn een heel ander soort trends dan de meestal gebruikte product- en markttrends. Deze beschrijven wat er vandaag verandert. Sociaal-culturele trends verklaren waarom de behoeften en wensen van mensen veranderen.

De stage
We werken ons trendonderzoek voortdurend bij om onze klanten op de best mogelijke manier te kunnen adviseren. Daarom zijn we op zoek naar een stagiair die ons helpt nieuw onderzoek uit de sociale wetenschappen te vinden, verwerken en interpreteren. Daarnaast willen we graag dat jij, de stagiair, ons helpt om inspiratie op het gebied van marketing en communicatie te vinden. Je komt terecht in een team van experts uit verschillende disciplines. Meestal werk je samen met onze trendonderzoeker en trendadviseur. Zij laten je kennismaken met onze manier van werken en begeleiden je tijdens de stage.


Naar wie zijn wij op zoek?
• Je bent een student van een academische sociale studie (bijvoorbeeld psychologie, sociologie), of je bent een student aan een toegepaste universiteit op het gebied van marketing, communicatie of menselijke wetenschappen.
• Je bent zeer geïnteresseerd in innovatie, merken en menselijk gedrag.
• Je bent flexibel – je kunt met verschillende collega’s werken en hebt geen problemen met het schakelen tussen taken.• Je bent een gestructureerde werknemer en een goede communicator. Je kunt informatie verzamelen en organiseren en je nieuwe collega’s inspireren en informeren door je bevindingen te delen.
• Een student die drie of vier dagen per week beschikbaar is voor een periode van vijf maanden.
• Zowel de Nederlandse als de Engelse taal beheerst. Beheersing van de Duitse taal is een pre.

Wat bieden wij je
Bij TrendsActive bieden we een stagiair het volgende:
• Werken in een team van ambitieuze collega’s die bereid zijn hun kennis en ervaring te delen.
• Een prachtig kantoor in het centrum van Utrecht.
• Een marktconforme vergoeding voor je werk.

Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en cv naar hilde@trendsactive.com, vóór 1 december. Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar Hilde Roothart.

News / Inspiration

Load more content